Gaeilge

Click below to see full Gaeilge policy:

>>>>>Gaeilge policy<<<<

Irish - Appendix 1aIrish - Appendix 1bIrish - Appendix 1cIrish - Appendix 1dIrish - Appendix 1eirish - Appendix 1fIrish - Appendix 1gIrish - Appendix 1h

Aguisín #2

Snáitheanna an Churaclaim

 

Gníomhartha Oiriúnacha do na Ranganna Eagsúla

 

Naíonáin Shóisearacha

 

Éisteacht:

 • Gaeilge Neamhfhoirmiúil i rith an lae
 • rainn
 • scéalta
 • amhráin
 • dramaí (le puipéad)
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag aimsiú
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag dathú
 • ag éisteacht agus ag tarraingh pictiúr
 • ag éisteacht agus ag leanúint treoracha

 

 

Labhairt:

 • ag aithris rann
 • agaithris scéalta
 • ag canadh amhrán
 • ag rólghlacadh
 • nuacht shimpí
 • ag cumadh ceisteanna
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag aimsiú agus ag labhairt
  • ag meatseáil agus ag labhairt
  • ag ghíomhú agus ag labhairt
  • ag liostú

 

 

Naíonáin Shinsearacha

 

Éisteacht:

 • rainn
 • scéalta
 • gníomh amhráin agus amhráin shaothair
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag aimsiú
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag dathú
 • ag éisteacht agus ag tarraingh pictiúr
 • ag éisteacht agus ag leanúint treorach
 • treoracha ón múinteoir agus mothúcháin á leiriú ag na páistí le mím nó pictiúr

 

Labhairt:

 • ag aithris rann
 • agaithris scéalta
 • ag canadh amhrán
 • ag rólghlacadh
 • nuacht shimpí
 • ag cumadh abairtí
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag aimsiú agus ag labhairt
  • ag meatseáil agus ag labhairt
  • ag ghíomhú agus ag labhairt
  • ag liostú
  • beannachtaí

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang a hAon

 

Éisteacht:

 • rainn
 • dánta
 • scéalta
 • gníomh amhráin agus amhráin shaothair
 • sceitsí/dramaí
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag aimsiú
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag dathú
 • ag éisteacht agus ag tarraingh pictiúr
 • ag éisteacht agus ag leanúint treoracha
 • ag éisteacht agus ag déanamh míme
 • treoracha ón múinteoir agus mothúcháin á leiriú ag na páistí le mím nó pictiúr

 

Labhairt:

 • ag aithris rann
 • ag aithris dánta
 • ag aithris scéalta
 • ag canadh amhráin
 • ag rólghlacadh/sceitsí/drámaí
 • nuacht shimplí
 • ag cumadh abairtí
 • Nathanna na seachtaine a labhairt
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag aimsiú agus ag labhairt
  • ag meatseail agus ag labhairt
  • ag ghíomhú agus ag labhairt
  • ag liostú
  • ag tabhairt cuntas ar phictiúr
  • ‘Aimsigh na Difríochtaí

 

Rang a Dó

 

Éisteacht:

 • rainn
 • dánta
 • scéalta
 • gníomh amhráin agus amhráin shaothair agus gnáthamhrain
 • sceitsí/dramaí
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag aimsiú
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag dathú
 • ag éisteacht agus ag tarraingh pictiúr
 • ag éisteacht agus ag leanúint treoracha
 • ag éisteacht agus ag déanamh mime

 

Labhairt:

 • ag aithris rann
 • ag aithris dánta
 • ag  aithris scéalta
 • ag canadh amhráin
 •  rólghlacadh/sceitsí/drámaí
 • ag insint nuacht shimpí
 • ag cumadh abairtí
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag aimsiú agus ag labhairt
  • ag meatseail agus ag labhairt
  • ag ghíomhú agus ag labhairt
  • ag liostú
  • ag tabhairt cuntas ar phictiúr
  • ‘Aimsigh na Difríochtaí
  • ag cur agus ag freagairt ceisteanna

 

 

 

 

Léitheoireacht :

 

 • gníomhachtaí réamh léitheoireachta, mar shampla:
  • pictiúir do chur san ord ceart
  • cluichí meaitseála
  • focalchartaí
  • frasachartaí
  • abairtchartaí
  • luaschartaí
 • cluichí teanga a éilíonn léitheoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
  • ag léamh agus ag meaitseáil
  • ag léamh agus ag déanamh míme
  • ag léamh agus ag dathú
  • ag léamh agus ag tarraingt pictiúr
  • ag léamh agus ag insint
 • ábhar leathan léitheoireachta mar shampla:
  • scéalta
  • rainn
  • dánta
  • páipéir ghrinn
  • biachláir
  • amchlár
  • cártaí breithlá

 

Scríbhneoireacht:

 

 • cleachtaí peannaireachta, mar shampla:
  • litreacha
  • focail
  • abairtí
 • lipéid, mar shampla:
 • le haghaidh saothar ealaíne agus cheardaíochta
 • le haghaidhrudaí sa seomra ranga
 • le haghaidh rudaí i bpictiúir
 • liostaí focail
 • Eolas pearsanta a scríobh in abairtí
 • gníomhaíochtaí réamhscríbhneoireachta, mar shampla:
  • focail á mheaitseáil le pictiúir agus á scríobh amach
  • abairtí á mheaitseáil le pictiúir agus á scríobh amach
  • abairtí á chur san ord cheart agus á scríobh amach
 • lion na bearnaí, mar shampla:
  • abairtí á n-iomlanú
  • téacsanna án-iomlanú
 • nuacht shimplí
 • scríbhneoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
 • cartaí d’ócaidí speisialta
 • puzail agus cluichí focal
 • focail á gcur in abairtí
 • leabhar mór a dhéanamh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang a Trí

 

Éisteacht:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • sceitsí/dramaí
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag dathú
 • ag éisteacht agus ag tarraingt pictiúr
 • ag éisteacht agus ag leanúint treoracha
 • ag éisteacht agus ag clarú le tic
 • ag éisteacht agus ag breacadh nótaí

 

Labhairt:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • rólghlacadh/sceitsí/drámaí
 • nuacht
 • ag cumadh abairtí
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag aimsiú agus ag labhairt
  • ag meatseail agus ag labhairt
  • ag liostú
 • gramadach

 

 

 

 

Léitheoireacht :

 

 • cluichí teanga a éilíonn léitheoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
  • ag léamh agus ag meaitseáil
  • ag léamh agus ag dathú
  • ag léamh agus ag tarraingt pictiúr
  • ag léamh agus ag insint
  • ag léamh agus ag tomhais puzail
  • cluichí boird
 • ábhar leathan léitheoireachta mar shampla:
  • scéalta
  • dánta
  • biachláir
  • póstaeir
  • fógraí

 

Scríbhneoireacht:

 

 • cleachtaí peannaireachta, mar shampla:
  • focail
  • abairtí
 • liostaí focail
 • lion na bearnaí, mar shampla:
  • abairtí á n-iomlanú
  • téacsanna án-iomlanú
 • nuacht shimplí
 • dialanna
 • puzail agus cluichí focal
 • bolgain chainte i gcartúin á líonadh isteach
 • focail á gcur in abairtí
 • freagraí á scríobh ar cheisteanna ar ábhar na léitheoireachta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang a Ceathair

 

Éisteacht:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • sceitsí/dramaí
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag dathú
 • ag éisteacht agus ag tarraingt pictiúr
 • ag éisteacht agus ag leanúint treoracha
 • ag éisteacht agus ag clarú le tic
 • ag éisteacht agus ag breacadh nótaí

 

Labhairt:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • rólghlacadh/sceitsí/drámaí
 • nuacht
 • ag cumadh abairtí
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag aimsiú agus ag labhairt
  • ag meatseail agus ag labhairt
  • ag liostú
 • gramadach

 

 

 

 

 

 

 

 

Léitheoireacht :

 

 • cluichí teanga a éilíonn léitheoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
  • ag léamh agus ag meaitseáil
  • ag léamh agus ag dathú
  • ag léamh agus ag tarraingt pictiúr
  • ag léamh agus ag insint
  • ag léamh agus ag tomhais puzail
  • cluichí boird
 • ábhar leathan léitheoireachta mar shampla:
  • scéalta
  • dánta
  • biachláir
  • póstaeir
  • fógraí

 

Scríbhneoireacht:

 

 • cleachtaí peannaireachta, mar shampla:
  • focail
  • abairtí
 • liostaí focail
 • lion na bearnaí, mar shampla:
  • abairtí á n-iomlanú
  • téacsanna án-iomlanú
 • nuacht shimplí
 • dialanna
 • puzail agus cluichí focal
 • bolgain chainte i gcartúin á líonadh isteach
 • focail á gcur in abairtí
 • freagraí á scríobh ar cheisteanna ar ábhar na léitheoireachta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang a Cúig

 

Éisteacht:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • sceitsí/dramaí
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag tarraingt pictiúr
 • ag éisteacht agus ag déanamh mime
 • ag éisteacht agus ag breacadh nótaí

 

Labhairt:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • nuacht
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag meatseail agus ag labhairt
  • ag cur agus ag freagairt ceisteanna
  • ag tabhairt treoracha
 • seanfhocail
 • gramadach

 

 

Léitheoireacht :

 

 • cluichí teanga a éilíonn léitheoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
  • ag léamh agus ag déanamh míme
  • ag léamh agus ag dathú
  • ag léamh agus ag tarraingt pictiúr
  • ag leamh agus ag clarú eolais
 • ábhar leathan léitheoireachta mar shampla:
  • scéalta
  • dánta
  • biachláir
  • póstaeir
  • fógraí

 

Scríbhneoireacht:

 

 • cleachtaí peannaireachta, mar shampla:
  • focail
  • abairtí
 • liostaí focail
 • lion na bearnaí, mar shampla:
  • abairtí á n-iomlanú

 

 • scríbhneoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
 • cartaí d’ócaidí speisialta
 • cuirí
 • cartaí poist
 • fógraí
 • focail á gcur in abairtí
 • úsáid a bhaint as ceisteanna chun scéal a leathnú
 • freagraí á scríobh ar cheisteanna ar ábhar na léitheoireachta
 • scéalta
 • aistí
 • scríbhneoireacht chruthaitheach
 • scéal a chríochnaigh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rang a Sé

 

Éisteacht:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • sceitsí/dramaí
 • cluichí teanga a éilionn éisteacht agus tuiscint agus gníomhaíochtaí simplí, mar shampla :
 • ag éisteacht agus ag aitint/taispeáint
 • ag éisteacht agus ag meatseáil
 • ag éisteacht agus ag tarraingt pictiúr
 • ag éisteacht agus ag déanamh mime
 • ag éisteacht agus ag breacadh nótaí

 

Labhairt:

 • dánta
 • scéalta
 • amhráin
 • nuacht
 • cluichí teanga agus gníomhaíochtaí simplí a éilíonn labhairt fheidhmiúil mar shampla:
  • ag aithint/taispeáint agus ag labhairt
  • ag meatseail agus ag labhairt
  • ag cur agus ag freagairt ceisteanna
  • ag tabhairt treoracha
 • seanfhocail
 • gramadach

 

 

Léitheoireacht :

 

 • cluichí teanga a éilíonn léitheoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
  • ag léamh agus ag déanamh míme
  • ag léamh agus ag dathú
  • ag léamh agus ag tarraingt pictiúr
  • ag leamh agus ag clarú eolais
 • ábhar leathan léitheoireachta mar shampla:
  • scéalta
  • dánta
  • biachláir
  • póstaeir
  • fógraí

 

Scríbhneoireacht:

 

 • cleachtaí peannaireachta, mar shampla:
  • focail
  • abairtí
 • liostaí focail
 • lion na bearnaí, mar shampla:
  • abairtí á n-iomlanú

 

 • scríbhneoireacht fheidhmiúil, mar shampla:
 • cartaí d’ócaidí speisialta
 • cuirí
 • cartaí poist
 • fógraí
 • focail á gcur in abairtí
 • úsáid a bhaint as ceisteanna chun scéal a leathnú
 • freagraí á scríobh ar cheisteanna ar ábhar na léitheoireachta
 • scéalta
 • aistí
 • scríbhneoireacht chruthaitheach
 • scéal a chríochnaigh

Irish - Appendix 3aIrish - Appendix 3bIrish - Appendix 3cIrish - Appendix 3d

Advertisements